Κοινή βαλβίδα σιδηροτροχιάς 9308-622B

Σύντομη περιγραφή: