Κοινή βαλβίδα σιδηροτροχιάς 9308-621C

Σύντομη περιγραφή: