Ακροφύσιο και βαλβίδα παράδοσης εγχυτήρα common rail